In de Spotlight: Goud Coaching

In de spotlight: Goud Coaching

Ook dit keer was ik weer te gast bij een inspirerende ondernemer gevestigd bij BCG
Nijmegen. Ik sprak met Dymph van der Gun over haar praktijk Goud Coaching en haar manier van werken. Dymph coacht nu zo’n drie jaar en heeft een beroepsopleiding als coach gedaan. Daarvóór was zij al opgeleid in familieopstellingen. Mensen komen bij haar voor
allerlei coachingsvraagstukken.

Toewerken naar doelen

“Als mensen contact met mij opnemen, plan ik een eerste gesprek in om te kijken of het klikt. Die klik is erg belangrijk, als het niet past kan een coachingstraject moeilijk slagen”, vertelt Dymph. Als de klik er is bied ik een coachingstraject aan van zes sessies. Tijdens deze sessies proberen we te achterhalen waar het het eigenlijke probleem ligt. Dat inzicht is belangrijk, want dan kun je toewerken naar een oplossing. We werken toe naar doelen. In sessies bekijken we samen wat zich allemaal heeft aangediend. Heel vaak blijkt dat een bepaalde situatie terug te voeren is op het eigenlijke probleem. We kijken dan samen hoe je het de volgende keer anders zou kunnen aanpakken.

Intuïtieve werkwijze

Ik maak veel gebruik van mijn intuïtie. Ik kijk en voel, maar wel vanuit een opleiding. Ik werk systemisch. Dat wil zeggen, hoe verhoudt iemand zich tot de systemen waarmee hij ingebed is. Deze systemen zijn alle omgevingen en verhoudingen waar iemand mee te maken heeft, zoals werk, buurt, gezin en afkomst. Daarnaast neem ik ook het lichaam mee in mijn coachingstrajecten. Letten op je lijf is belangrijk, wat doet iets met je? Mindfulness is bijvoorbeeld een goede manier om beter te kunnen omgaan met spanningen..

Coachvragen behandelen met behulp van een familieopstelling

Een familieopstelling is een manier om te kijken naar een coachvraag die je hebt. Met een familieopstelling kun je erachter komen wat je systeem van herkomst voor invloed heeft op je leven. Bij een familieopstelling vertegenwoordigen representanten iemand uit je familie. Hierdoor worden de dynamieken duidelijk gemaakt, waardoor er informatie los komt. Je ervaart bepaalde inzichten. “Het is lastig om familieopstellingen goed uit te leggen, het is iets magisch, iets dat je eigenlijk zelf moet ervaren”, vertelt Dymph. Mocht je zelf een keer een familieopstelling willen meemaken? Goud Coaching organiseert ook familieopstelling dagen.

Hoe werkt een familieopstelling?
Een familieopstelling is een workshop waarvoor je je kunt inschrijven. Er komen tien mensen bij elkaar in een kring. Een aantal mensen is vraaginbrenger, de anderen zijn
representanten. Iemand vertelt kort waar hij tegenaan loopt. Daarna kan deze persoon representanten kiezen. Deze mensen vertegenwoordigen iemand uit hun familie. Daarna zijn er kleine gesprekjes die worden begeleid door Dymph, waarbij er systemische zinnen worden uitgesproken. “Op een gegeven moment merk je dat het genoeg is, er is dan iets veranderd, gezien of innerlijk aanvaard. Dan is er een beweging van de ziel gemaakt, de opstelling is dan voorbij, de ervaring leert dat deze nog lang kan doorwerken in iemands dagelijks leven”, vertelt Dymph.

Ik doe nu wat mij echt voldoening geeft
Voordat ik Goud Coaching begon, deed ik schrijf- en vertaalwerk. Ik was zoals je dat noemt een broodschrijver. Energie kreeg ik er echter niet van. Ik ben trots dat ik deze praktijk ben begonnen en doe wat mij echt voldoening geeft en waar ik goed in ben. Ik ben met iets bezig waar ik iedere dag veel van leer en wat ik me helemaal eigen heb gemaakt. Dat voelt fantastisch!

Dit brengt de toekomst

Het begeleiden van familieopstellingen staat voor de nabije toekomst op één. Verder wil ik graag aanbod ontwikkelen op het gebied van life coaching bij bedrijven. Ook binnen het bedrijfsleven is het belangrijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Dat kan ziekteverzuim voorkomen. Daarnaast ben ik van plan om samenwerkingen aan te gaan om een nog meer holistische kijk te kunnen bieden. Bijvoorbeeld meerdere disciplines die met elkaar samenwerken en gebaseerd op wat goed voelt. Mijn streven is om te werken aan een maatschappij waarin zakendoen draait om hoe we op een meer holistische manier kunnen kijken naar wat iemand nodig heeft. Opstellingen zijn ook daarvoor een mooi en krachtig middel.

Je kunt Goud Coaching volgen op LinkedIn en Instagram.