In de Spotlight: In de Spotlights: VIA STOA Dr. Triest

In de spotlight: VIA STOA Dr. Triest

Deze keer bezocht ik Dr. Dirk Triest voor “In de Spotlight”. Dr. Triest is bedrijfsarts en richt zich met VIA STOA, Bureau voor arbeid en gezondheid naast zijn werk als zelfstandig bedrijfsarts op medische keuringen en medisch advies. Ik sprak met hem over het vak van bedrijfsarts, hoe belangrijk onafhankelijkheid hierin is, wat een medisch keuring is en in welke situaties medisch advies bij geschillen nodig is.

Wat doet een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts wordt ingehuurd door een werkgever op het moment dat er sprake is van verzuim. Bijvoorbeeld een werknemer die al een tijdje ziek is. Een bedrijfsarts kijkt of er dingen kunnen worden ondernomen om de werknemer versneld weer aan het werk te krijgen. Hierbij wordt er gekeken naar de gehele situatie. Heeft het verzuim te maken met de werksituatie of met de thuissituatie? Met de medische achtergrond? Wat is de oorzaak van de klachten. Vervolgens geeft de bedrijfsarts advies aan de werkgever. Wat zou er moeten gebeuren om de werknemer zijn terugkeer op de werkvloer te laten maken? De bedrijfsarts heeft hierin een onafhankelijke rol. Daarnaast houden bedrijfsartsen zich ook preventief bezig om verzuim tegen te gaan. Werkgevers zijn verplicht om een risico inventarisatie en evaluatie te doen. Daarin wordt de bedrijfsarts geacht om advies te geven.

Onafhankelijkheid

Een van de kenmerken van een bedrijfsarts is zijn onafhankelijkheid. De bedrijfsarts helpt namelijk zowel de werknemer als de werkgever. Dr. Triest werkt vaak bij bedrijven op locatie. Tijdens mijn opleiding als bedrijfsarts voelde ik me soms de “kantoordokter” ik voelde een grote afstand tot de werkvloer, vertelt dr Triest. In 2005 werd de  arbomarkt geliberaliseerd. Bedrijfsartsen mochten rechtstreeks zaken doen met bedrijven. Daarom besloot hij als zelfstandig bedrijfsarts aan de slag te gaan bij bedrijven op locatie. Je staat dan zo direct in contact met de mensen in de organisatie. Op locatie kun je jezelf een beter beeld vormen van de werksituatie en de interne bedrijfscultuur, legt Dr. Triest uit. Toch is het belangrijk om ook te beschikken over een neutrale plek waar mensen naartoe kunnen gaan. Sommige werknemers vinden het makkelijker om over hun situatie te praten op een neutrale plek.

 Onafhankelijk blijven is een van de lastigste taken van een bedrijfsarts. Het evenwicht bewaren tussen het commerciële aspect en druk vanuit de werkgever en het tegelijkertijd opkomen voor de belangen van de werknemer is soms moeilijk en is iets wat continu in de gaten gehouden moet worden. 

Hoe is het vak van bedrijfsarts veranderd door de jaren heen?

Vroeger waren bedrijfsartsen veel meer bezig met preventie. Preventie van ziekteverzuim nam bij veel bedrijven een belangrijkere positie in. Tegenwoordig zie je dat veel MKB-bedrijven niet meer investeren in preventie, maar je alleen inhuren als er sprake is van verzuim, vertelt Dr. Triest. Dat is eigenlijk jammer, want door te investeren in goede preventie kan een deel van het ziekteverzuim voorkomen worden en kan ook gewerkt worden aan welzijn in en op het werk. 

Waarom bedrijfsarts?

Als bedrijfsarts sta je middenin de maatschappij. Je komt in aanraking met verschillende mensen en een verscheidenheid aan problematiek. Bepaalde bedrijfstakken hebben vaker te maken met een bepaald soort klachten dan anderen. Het werk is afwisselend want ik kom veel op locatie bij allerlei verschillende bedrijven. Zo werkte ik voor het AMC in Amsterdam, maar ook bij Defensie in Oirschot, twee heel verschillende organisaties, geeft Dr Triest aan.

Andere activiteiten

Dr Triest is niet alleen bedrijfsarts. Hij heeft ook een eigen keuringscentrum voor medische keuringen. Medische keuringen zijn soms nodig voor het verlengen van een rijbewijs en voor taxichauffeurs. Maar ook bij asbestsanering, bodemsanering en sommige verzekeringen zijn medische keuringen noodzakelijk. Daarnaast houdt Dr Triest zich bezig met medisch advies. Medisch advies is nodig in het geval van geschillen. Bijvoorbeeld in het geval van bezwaarprocedures rondom het toekennen van uitkeringen door het UWV. Dit werk kan alleen bij bedrijven worden gedaan waarbij er geen activiteiten als bedrijfsarts worden uitgevoerd. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Waarom BCG Nijmegen?

Mijn kantoor in BCG Nijmegen maakt het voor mij mogelijk om meerdere activiteiten uit te kunnen voeren en een neutrale plek te kunnen bieden aan mensen die ik behandel. In de loop van de jaren is er op deze gang een netwerkje ontstaan. Sinds 2012 ben ik alhier gevestigd en tegenover mij zitten arbeidsdeskundigen. We overleggen met enige regelmaat met elkaar en schakelen elkaar in wanneer het nodig is, geeft Dr Triest aan.