In de Spotlight: Zorg in Balans

In de spotlight: Zorg in Balans

Iedere maand neem ik een kijkje in de keuken van één van onze huurders. Dit keer deed ik dat bij Zorg in Balans en sprak ik met Max. Zorg in Balans biedt ambulante hulpverlening (zorg aan huis) en persoonlijke begeleiding aan mensen met een psychische of sociale beperking. Max begon als re-integratie coach bij Nieuwe Sporten. Binnen Zorg in Balans richt hij zich op de processen en de kwaliteit van de hulpverlening.

Wat doet Zorg in Balans

Zorg in Balans biedt hulpverlening en persoonlijke begeleiding aan mensen met een afstand tot de maatschappij. De cliënten van Zorg in Balans zijn mensen met een speciale zorgvraag. Ze hebben psychische klachten, verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking. Zorg in Balans begeleidt deze mensen bij het vormgeven en regelen van hun dagelijks leven.

Hoe komt iemand bij Zorg in Balans terecht?

“Veel mensen komen bij ons terecht via het wijkteam. De wijkcoach weet vaak wat er speelt in een wijk. Het gaat vaak om mensen met schulden of verslavingsproblematiek. Hierdoor is het moeilijk voor deze mensen om hun eigen leven goed te regelen, waardoor er bijvoorbeeld overlast kan ontstaan, of iemand een gevaar wordt voor zichzelf of zijn omgeving”, geeft Max aan.

“Ons doel is om iemands zelfredzaamheid te vergroten”

Begeleiding in de eigen thuisomgeving

Zorg in Balans begeleidt mensen in de eigen thuisomgeving. “Het is een vorm van begeleid wonen, maar dan bij de mensen thuis. Cliënten worden wekelijks thuis bezocht en er zijn meerdere contactmomenten per week ”, vertelt Max. Er zijn per client altijd twee begeleiders. “We leren mensen in thuissituatie om te gaan met hun klachten en proberen hun zelfredzaamheid te vergroten. Samen met de client gaan we kijken naar de hulpvragen die er spelen en maken afspraken die we vastleggen in een begeleidingsplan. Alles is daarbij gericht op ontwikkeling. We stellen duidelijke doelen op die we meetbaar maken”.

Spoedgevallen

De cliënten van Zorg in Balans kunnen 24 uur per dag bellen, ook ‘s nachts, in het geval van spoed. Er staat dan altijd iemand van het team voor ze klaar. Maar wat is nu spoed vroeg ik me af? “Als je een gevaar bent voor jezelf of voor een ander moet je altijd bellen” geeft Max aan. “We geven cliënten een duidelijke uitleg over wat we onder spoed verstaan. Soms moeten ze accepteren dat ze niet altijd de hulp kunnen krijgen die ze het liefst zouden willen. Ook daarbij werken we ontwikkelingsgericht, we leren cliënten bij zichzelf te herkennen of ze gewoon in de stress zijn en hun hulpvraag moeten uitstellen of dat ze echt een gevaar zijn voor zichzelf”.

“We leren cliënten echte spoedgevallen te herkennen”

Omgaan met weerstand
Bij sommige cliënten is er weerstand. “We proberen er zo min mogelijk tegenin te gaan, dat werkt alleen maar averechts. Een voorbeeld: veel mensen met persoonlijkheidstoornissen, zijn er heel goed in om anderen de schuld te geven en hebben weinig zelfreflectie. Het is soms lastig om dan tot iemand door te dringen. Als er sprake is van weerstand, proberen we iemand te confronteren met zijn eigen gedrag en een spiegel voor te houden. Eerlijk en realistisch. Meestal komen we dan een heel eind, slechts een enkele keer moeten we een begeleidingstraject stoppen omdat iemand écht niet wil”.

“We confronteren iemand met zijn eigen gedrag. Eerlijk en realistisch”

Meedoen in de samenleving

Ons doel is bereikt op het moment dat cliënten naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. We reiken ze hiervoor de handvatten en middelen aan. Als een cliënt uitstroomt leveren we nazorg, zodat een cliënt, als dat mogelijk is, vervolgens de regie weer in eigen handen heeft. Als een cliënt ons niet meer nodig heeft is het grootste compliment dat we kunnen krijgen

Ben je op zoek naar een begeleidingstraject of wil je om een andere reden in contact komen met Zorg in Balans. Stuur een e-mail naar info@zorginbalans.nl of neem contact op via de website: https://www.zorginbalans.nl